Социалните мрежи са медията, в която можете да споделите всички важни неща и новости около дейността и предлаганите от фирмата продукти. Ако Вашите интернет сайтове съдържат полезна информация за широк кръг потребители това може да се окаже успешен ход за привличане на потенциални клиенти.
Социалните мрежи са едно от най-мощните средства за налагане на фирмен имидж и създаване на положителна нагласа у потребителите и клиентите в бизнеса. В бизнеса социалните мрежи често се използват за споделяне на информация и линкове към бизнес уеб сайтове, за промотиране на продукт или затвърждаване на имидж.
Основната цел на социалната мрежа е общуване и споделяне на информация. Споделянето на информация в социалните мрежи често е свързано с поместване на връзки към бизнес интернет сайтове.
За целите на бизнеса, SEO оптимизацията и интернет маркетинга използването на социалните мрежи е изключително важно.
От съществено значение за налагане на корпоративен имидж е организирането на собствени или на обслужващата ви агенция блогове, които да се ползват за връзки в социалните мрежи.