Цени за offSite SEO оптимизация на сайтове за Google

Минималната месечна цена за интернет offSite SEO оптимизация в Google е 80 лева без ДДС. Цената е за автоматична offSite SEO оптимизацията на фирма в Google по уникалният алгоритъм на MaksoftNET
Алгоритъмът е без аналог, осигурява статистика на резултатността, ниска цена и възможност за паралелни действия по оптимизация от други компании.

Цената включва интернет SEO оптимизиране за Google на една версия на един интернет сайт по 10 думи или словосъчетания със средна степен на тежест* на един език по алгоритъм без аналог, с включен мониторинг на резултатността.

ЦЕНИ ЗА автоматична SEO оптимизация

Цени за Интернет Google SEO оптимизация в зависимост от оптимизираните думи (изрази):

  • Оптимизиране до 10 думи- 80лв/месечно
  • Оптимизиране до 20 думи- 99лв/месечно ( 5лв за всяка следваща дума или словосъчетание)
  • Оптимизиране до 50 думи- 199лв/месечно ( 5лв за всяка следваща дума или словосъчетание)
  • Оптимизиране до 100 думи- 299лв/месечно ( 5лв за всяка следваща дума или словосъчетание)

Един израз се третира като една дума ако броят резултати е в определени граници. Един израз може да се калкулира на две или три отделни думи в зависимост от коефициента на тежест (вижте по-долу).

Добавя се цената за

SEO одит на интернет сайта
периодични анализи на кода на уеб сайта
вътрешна оптимизация, ако се прави такава
регистрация в директории
SEO копирайтинг за оптимизираният сайт

Автоматичната Интернет SEO оптимизация може да се активира за минимален срок от 3 месеца,

при срок от 6 месеца се ползва 10% отстъпка

при срок от 12 месеца се ползва 25% отстъпка

за всеки следващ сайт или версия с по-малко думи от основния се прави 50% отстъпка

*Тежестта на думите (изрази), които се оптимизира се изготвя в зависимост от броя резултати при търсене, които Google.bg визуализира към момента на стартиране или подновяване на кампаниите както следва:
– нормална тежест до 500 000 резултата в Google търсене във всички страници (коефициент 1)
– висока тежест- от 500 000 до 1 000 000 резултата в Google търсене във всички страници (коефициент 2)
– много висока тежест- над 1 000 000 резултата в Google търсене във всички страници (коефициент 3)