За разлика от външната сайт оптимизация при която се търси дългосрочен ефект за конкретен сайт по постоянен набор от думи важни за бизнеса, при offPage оптимизацията се оптимизира всяка отделна страница.
Процесът може да се сравни с раздаването на хиляди листовки с конкретна промоция или анонсирането на новина във вестник или електронна медия.
За разлика от дикретния мейлинг, на който се гледа като много натрапчива комуникация за offPage оптимизацията се използват социални мрежи. Чрез социалните мрежи за кратко време (няколко часа) една новина, оферта или информация достига до хиляди хора.
Анонсът съдържа връзка (линк) към страницата на клиента, чрез който всички заинтересовани могат да прочетат цялата информация.
За разлика от външната сайт оптимизация при която целта е постигане на предни позиции в търсещи машини по думи по които вашите клиенти търсят, при оптимизацията на страница предизвиквате внимание към определена страница от сайта ви на дадена аудитория.